Uncategorized

ดินญี่ปุ่น คานูมะ KANUMA SOIL บรรจุ 500กรัม

ดินญี่ปุ่น คานูมะ KANUMA SOIL บรรจุ 500กรัม ดินญี่ปุ่น คานูมะ KANUMA SOIL บรรจุ 500กรัม ดินญี่ปุ่น คานูมะ KANUMA SOIL บรรจุ 500กรัม ️ สำหรับใช้ผสมดิน หรือโรยหน้ากระถาง • มีค่า pH เป็นกลาง • เนื้อดินไม่แข็งจนเกินไป ทำให้ไม่เบียดโคนไม้ เหมาะกับไม้ตั้งแต่เล็กจนถึงไม้โต ทำให้โคนไม้สวย • สีของดินทำให้เราสังเกตความชื้นของดินได้ง่าย สะดวกในการสังเกตการให้น้ำ หรือความชื้นในดิน • […]