No Picture
Uncategorized

พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง หนา35Mi พลาสติกคลุมดินดำ/เงิน พลาสติกกันวัชพืช ปลูกผลไม้ ปลูกผัก เกรดAผสมUV (ไม่เจาะรู) ม

พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง หนา35Mi พลาสติกคลุมดินดำ/เงิน พลาสติกกันวัชพืช ปลูกผลไม้ ปลูกผัก เกรดAผสมUV (ไม่เจาะรู) ม พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง หนา35Mi พลาสติกคลุมดินดำ/เงิน พลาสติกกันวัชพืช ปลูกผลไม้ ปลูกผัก เกรดAผสมUV (ไม่เจาะรู) ม พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง  (ไม่เจาะรู) หนา35Mi  คลุมวัชพืช คลุมแปลงเกษตร รักษาความชุ่มชื่นในดิน สีดำ เหนียว ยืดหยุ่น ไม่ขาดง่าย มีให้เลือกขนาด กว้าง1เมตร ยาว490เมตร และ กว้าง80ยาว620เมตร  […]