No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

ต้นกาหลงขาว ไม้มงคล ปลูกแล้วรวย  ดอกหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดทั้งปี สูง 20-40 เซนติเมตร

ต้นกาหลงขาว ไม้มงคล ปลูกแล้วรวย  ดอกหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดทั้งปี สูง 20-40 เซนติเมตร ต้นกาหลงขาว ไม้มงคล ปลูกแล้วรวย  ดอกหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดทั้งปี สูง 20-40 เซนติเมตร ต้นกาหลงขาว ไม้มงคล ปลูกแล้วรวย ดอกหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดทั้งปี สูง 20-40 เซนติเมตร ดอกสามารถใช้รับประทานได้ และชาวเขาจะนิยมใช้ยอดอ่อนมารับประทาน ต้นกาหลงนิยมนำมาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้งในบริเวณอาคารบ้านเรือน และใช้ปลูกตามที่สาธารณะ อาจจะเป็นต้นแบบเดี่ยว ๆ หรือใช้ปลูกเป็นกลุ่ม ๆ มีดอกสีขาวสวยงามและมีกลิ่นหอม สามารถออกดอกได้ตลอดปี อีกทั้งรูปร่างของใบและทรงพุ่มก็งดงาม […]