ของใช้ทั่วไป

SafetyDrink ข้อต่อตรง เกลียวนอก 2 หุน x เกลียวล็อค 3 หุน

SafetyDrink ข้อต่อตรง เกลียวนอก 2 หุน x เกลียวล็อค 3 หุน SafetyDrink ข้อต่อตรง เกลียวนอก 2 หุน x เกลียวล็อค 3 หุน ข้อต่อตรง เกลียวนอก 2 หุน x เกลียวล็อค 3 หุน ข้อต่อตรงแบบเกลียวล็อคสายน้ำ ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีทางน้ำเข้าออก 2 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นเกลียวนอกขนาด 1/4 นิ้ว (2 […]