No Picture
อุปกรณ์ทำสวน

อินทรีย์็ด อินทรีย์็ด เพรมน่าไต้หวัน (บอนไซ) มีหลายชนิดให้เลือก เพรมน่า ม่วงเจริญ บ๊วยน้ำ หมากเมเปิ้ล สนดำ มะสัง ดอก

อินทรีย์็ด อินทรีย์็ด เพรมน่าไต้หวัน (บอนไซ) มีหลายชนิดให้เลือก เพรมน่า ม่วงเจริญ บ๊วยน้ำ หมากเมเปิ้ล สนดำ มะสัง ดอก อินทรีย์็ด อินทรีย์็ด เพรมน่าไต้หวัน (บอนไซ) มีหลายชนิดให้เลือก เพรมน่า ม่วงเจริญ บ๊วยน้ำ หมากเมเปิ้ล สนดำ มะสัง ดอก เมล็ด วิธีการปลูก: 1. เมล็ดต้องได้รับการปฏิบัติก่อนปลูก ใส่เมล็ดเต็มในน้ำอุ่นประมาณ 1-2 วัน แล้วทิ้งเมล็ดแห้งที่ลอยอยู่บนน้ำ ทำเพื่อล้างเมล็ดที่มีคุณภาพต่ำและทำให้เมล็ดงอกดีขึ้น 2. การหว่านเมล็ด: […]