No Picture
Uncategorized

ถุงมือนิรภัย ถุงมือกันบาด ระดับ5 เคลือบยาง PU กันลื่น ใส่แล้วไม่ร้อน สามารถซักและใช้ซ้ำ GORI-A01 (1คู่)

ถุงมือนิรภัย ถุงมือกันบาด ระดับ5 เคลือบยาง PU กันลื่น ใส่แล้วไม่ร้อน สามารถซักและใช้ซ้ำ GORI-A01 (1คู่) ถุงมือนิรภัย ถุงมือกันบาด ระดับ5 เคลือบยาง PU กันลื่น ใส่แล้วไม่ร้อน สามารถซักและใช้ซ้ำ GORI-A01 (1คู่) สินค้าใหม่ GORI ถุงมือนิรภัย ถุงมือกันบาดระดับ 5 มาตรฐานสากล Cutting Resistant Level 5 ผลิตจากเส้นใยทอด้วยความหนาแน่นสูง ช่วยป้องกันอันตรายจากของมีคม เช่น คัดเตอร์ และ […]