Uncategorized

กระบอกก้านเครื่องตัดหญ้าและแกนในเพลาใช้กับเครื่องตัดหญ้า ใช้ได้กับ NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน

กระบอกก้านเครื่องตัดหญ้าและแกนในเพลาใช้กับเครื่องตัดหญ้า ใช้ได้กับ NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน กระบอกก้านเครื่องตัดหญ้าและแกนในเพลาใช้กับเครื่องตัดหญ้า ใช้ได้กับ NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน กระบอกก้านเครื่องตัดหญ้าและแกนในเพลาใช้กับเครื่องตัดหญ้า ใช้ได้กับ NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน มี2แบบให้เลือก 1.กระบอกพร้อมแกน 2.เฉพาะกระบอก . รายละเอียด *กระบอกก้านเครื่องตัดหญ้าและแกนในเพลาใช้กับรุ่น NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน *เฉพาะกระบอกก้านเครื่องตัดหญ้า ใช้กับรุ่น NB411,RBC411,Gx35 9×9 ฟัน . วิธีใช้ *อะไหล่สำหรับเครื่องตัดหญ้า *เหล็กคุณภาพสูง *แกนในเพลา ผลิตจากเหล็กอย่างดี […]