Uncategorized

HAFELE 495.50.098 หัวก๊อกน้ำ เซนเซอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic Sensor Spout) ของแท้100% ✅ออกใบกำกับภาษีได้

HAFELE 495.50.098 หัวก๊อกน้ำ เซนเซอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic Sensor Spout) ของแท้100% ✅ออกใบกำกับภาษีได้ HAFELE 495.50.098 หัวก๊อกน้ำ เซนเซอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ (Automatic Sensor Spout) ของแท้100% ✅ออกใบกำกับภาษีได้ หัวก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (Automatic Sensor Spout) ก๊อกน้ำทำงานอัตโนมัติลดการสัมผัส และเพิ่มสุขอนามัยที่ดีของท่าน HAFELE 495.50.098 นวัตกรรมปากกรองก๊อกรุ่นใหม่ มาตรฐานเยอรมนี ยระบบเซ็นเซอร์คอยควบคุมการเปิด-ปิดก๊อกน้ำอัตโนมัติในระยะ 0-5.5 ซม. ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ ช่วยประหยัดพลังงานและประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น […]