อุปกรณ์ทำสวน

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท เบาบับแกรนด์ – Adansonia Gregorii Baobab เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : ถิ่นกำเนิดมาดากัสการ์ เมล็ดใหม่สด งอกง่าย มีคำแนะนำในการเพาะให้ค่ะ งอกจริง เมล็ดใหม่ๆๆ สดๆๆ คำเติอน : ความเสียหายของการงอกขึ้นอยู่กับการควบคุมความชื้นค่ะ ความคุมความชื้นจนต้นกล้าอายุ 1 เดือน สายพันธุ์: แท้ ( คุณลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง) แสงแดด: รับแดดเช้า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน […]