No Picture
Uncategorized

ลาวาเทค สารปรับปรังดินเข้มข้น ฟื้นฟูดิน กระตุ้นการแตกราก พืชดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น (1ลิตร)

ลาวาเทค สารปรับปรังดินเข้มข้น ฟื้นฟูดิน กระตุ้นการแตกราก พืชดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น (1ลิตร) ลาวาเทค สารปรับปรังดินเข้มข้น ฟื้นฟูดิน กระตุ้นการแตกราก พืชดูดซึมธาตุอาหารได้มากขึ้น (1ลิตร) ลาวาเทค สารปรับปรุงดินที่อยู่ในรูปของเหลว สูตรเข้มข้น 26% ประกอบด้วย ฮิวมิค แอซิด และฟูลวิค แอซิด สามารถใช้ได้ดีในทุกสภาพดินปลูกพืช และได้รับการรับรองให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์ได้ โดยสถาบัน NASAA ประเทศออสเตรเลีย ปริมาณธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม (MgO)……………………………………………………………0.04% แคลเซียม (CaO)……………………………………………………………….0.04% กำมะถัน (S)……………………………………………………………………..0.10% ปริมาณธาตุอาหารเสริม เหล็ก […]