ของใช้ทั่วไป

LESSO เครื่องกรองน้ำก๊อก เครื่องกรองน้ำใช้ติดหัวก๊อก ไส้กรองเซรามิค(สีชมพู)

LESSO เครื่องกรองน้ำก๊อก เครื่องกรองน้ำใช้ติดหัวก๊อก ไส้กรองเซรามิค(สีชมพู) LESSO เครื่องกรองน้ำก๊อก เครื่องกรองน้ำใช้ติดหัวก๊อก ไส้กรองเซรามิค(สีชมพู) 【พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์】 ● ชื่อผลิตภัณฑ์: Lesso faucet เครื่องกรองน้ำ ● รุ่น: LS-QJ-115 ● อุณหภูมิที่เหมาะสม: 5°C-45℃ ● อัตราการกรอง: 1L/min (0.2MPa) ● คุณภาพน้ำที่เหมาะสม: น้ำประปาในเขตเทศบาล ● แรงดันน้ำที่เหมาะสม: 0.1MPa-0.4MPa ● ความละเอียดของตัวกรอง: 5μm ● ขนาด: […]