ดอกเทียน☘️คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘️พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘️คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘️พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย คละสี จำนวน 20 เมล็ด ดอกสวย พุ่มใหญ่
*****สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อได้******
✅ วิธีปลูกดอกเทียน ✅
ดอกเทียนมีลักษณะดอกซ้อน สีสด ทรงพุ่มแน่น เหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับ ปลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี
เตรียมดินสำหรับปลูก
-ไถพรวนและพลิกหน้าดินตากไว้ประมาณ 7-10 วัน
-นำเศษพืชออกจากแปลงปลูก และหว่านปูนขาวโดโลไมท์อัตรา 200-400 กก./ไร่ เพื่อปรับสภาพดิน
-ใส่ปุ๋ยอิทรีย์เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และเพิ่มแร่ธาตุในดิน
-จากนั้นตีพรวนดินให้ละเอียด และขึ้นแปลงปลูก ขนาด 1.20 เมตร สำหรับแปลงคู่ และ 70-80 ซม. สำหรับแปลงเดี่ยว
คลุมด้วยพลาสติกสองหน้าสีดำ-เงิน โดยสีเงินอยู่ด้านบน
สูตรดินผสมสำหรับปลูกลงกระถาง
ดินร่วน 1 ส่วน
แกลบดิบ 2 ส่วน
แกลบดำ 1 ส่วน
ปุ๋ยคอก,ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน
ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
โดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพความเป็น กรด-ด่างในดิน 0.5 กิโลกรัม
ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 อัตรา 0.5 กก.
การเพาะเมล็ด
เพาะเมล็ดในตะกร้าพลาสติก ขนาด 29 x 36 เซนติเมตร หรือใหญ่กว่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเมล็ดที่ใช้เพาะ
ตัดกระดาษหนังสือพิมพ์วางรอบตะกร้าโดยตัดกระดาษให้พอดีกับขอบตะกร้าเพื่อป้องกันวัสดุเพาะร่วงแล้วนำวัสดุเพาะใส่ตะกร้าประมาณ ¾ ของความสูงตะกร้า
ใช้ไม้บรรทัดเกลี่ยผิววัสดุให้เรียบ ทำร่องรูปตัววีลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 3 เซนติเมตร
หยอดเมล็ดดาวเรืองลงในร่องอย่าให้แน่นเกินไปแล้วกลบเมล็ดหนาประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยกตะกร้าเข้าโรงเรือนป้องกันฝน
ดูแลรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้วัสดุเพาะมีความชื้นเพียงพอ เมื่อต้นกล้าอายุ 6-7 วัน (มีใบเลี้ยง 2 ใบ) จึงย้ายต้นกล้าลงถาดหลุมต่อไป
การย้ายปลูกลงถุงหรือกระถาง
กระถางที่นิยมใช้ ขนาด 6 นิ้ว หรือถุงดำขนาด 4×8 นิ้ว โดยปลูก 1 ต้น ต่อกระถางหรือถุง
เมื่อต้นกล้ามีอายุ 15-20 วัน หลังย้ายลงถาดเพาะ หรือมีใบจริง 2-3 คู่ใบ ไม่ควรย้ายต้นกล้าที่มีอายุมากเกินไป เพราะระบบรากจากกระจายได้ช้า เนื่องจากระบบรากแก่เกินไป
ย้ายปลูกต้นกล้าลงถุงพลาสติกหรือกระถาง โดยการเจาะหลุมดินให้ลึกและกว้างพอกับดินที่หุ้มรากมา แล้วนำต้นกล้าหยอดลงในหลุมให้ใบเลี้ยงชิดติดกับดิน แล้วกลบหลุมเพื่อป้องกันการหักล้มของต้นกล้า
การดูแลรักษา
การให้น้ำ
ในช่วงแรกคือตั้งแต่เริ่มปลูกถึงอายุ 7 วัน ควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เพื่อให้ต้นฟื้นตัว หลังจากนั้นควรรักษาความชื้นในดินให้เหมาะสมไม่แห้งจนต้นเหี่ยว และไม่แฉะเกินไป แต่หากดินขาดความชื้นจะทำให้ แมลง และโรคระบาดได้ง่าย แต่หากดินแฉะหรือมีน้ำขังมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรค แมลงได้ง่ายเช่นกัน และในช่วงดอกเริ่มบานจะต้องระวังอย่าให้น้ำถูกดอก เพราะจะทำให้ดอกช้ำหรือเน่าได้ และเชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายเช่นกัน
การให้ปุ๋ย
หลังจากย้ายปลูก 7- 10 วัน ช่วงเสริมสร้างการเจริญเติบโตของราก ลำต้นและใบ ให้ปุ๋ยสูตร 15-0-0 หรือ 25-7-7 ในอัตรา 1 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 20 ลิตร รดทุกๆ 5-7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง
หลังจากย้ายปลูก 30-35 วัน ช่วงการเจริญโตถึงระยะสังเกตุเห็นตุ่มดอก ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 75 กรัม หรือ 5 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 20 ลิตร รดทุกๆ 5-7 วัน จนกระทั่งดอกเริ่มบาน
เมื่อดอกเริ่มบาน ให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 75 กรัม หรือ 5 ช้อนโต๊ะ ละลายน้ำ 20 ลิตร รดทุกๆ 5-7 วัน ต่อเนื่องตลอดอายุการให้ดอก

จัดส่งผ่านบริษัท J&T , Kerry

#ดอกเทียน #เทียนไทย #ดอกซัลเวีย #เมล็ดดอกซัลเวียม่วง #เมล็ดดอกไม้ #ปลูก #ปลูกดอกไม้ #ดอกซัลเวียม่วง #เมล็ดพันธุ์ #ปลูกง่าย #ไม้ดอก #ไม้ประดับ #ปลูกผักเพราะรักแม่ #ไฮโดรโปนิกส์ #ผักไฮโดรโปนิกส์ #ผัก

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น
ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น
ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น
ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

ดอกเทียน☘คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น

The post ดอกเทียน☘️คละสี ถูกที่สุด 10 บ. เมล็ดพันธุ์ดอกเทียนไทย 20 เมล็ด งอกง่าย ☘️พุ่มใหญ่ ดอกสวยโดดเด่น appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*