ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3
รายละเอียดตำรา
ดร.วิเชียร อำพนรักษ์

พิมพ์ครั้งที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การย่อความ

บทที่ 2 การแปลความ

บทที่ 3 คำอวยพร สาร การรายงาน

บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารและการสนทนา

บทที่ 5 การอ่าน

บทที่ 6 บทอ่านเกี่ยวกับวรรณกรรมลาว

บทที่ 7 บทอ่านเกี่ยวกับวรรณกรรมร่วมสมัย

บทที่ 8 บทอ่านเกี่ยวกับการเมืองลาว

บทที่ 9 บทอ่านเกี่ยวกับกองทหารลาวอิสระ

บทที่ 10 บทอ่านเรื่องการล่าเมืองขึ้นของฝรั่ง

บทที่ 11 บทอ่านเรื่องรัฐบาลลาวอิสระ

บทที่ 12 บทอ่านเรื่องประเทศลาวใหม่

แนวการวัดผล

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3
ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3
ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3
ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3

The post ตำราเรียนราม LAO2001 (LO201) ภาษาลาวพื้นฐาน 3 appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*