ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

บรรจุ 100 กรัม (ประมาณ 500 เมล็ด)…
ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68
ความบริสุทธิ์เมล็ด 98 %
อัตราการงอก 90 %
ปลูกง่าย
ดอกสีขาว
ติดผักดก
รสชาดกรอบ
เก็บผลผลิตได้นาน
เป็นที่ต้องการของตลาด
น้ำหนักดี
ผลสีเขียวอ่อน
ปลูกได้ตลอดปี.

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68
ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68
ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68
ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68

The post ถั่วพลูพวงชวา / ถั่ว ของใหม่ชัวร์ !!! สิ้นอายุทำพันธุ์ 10 / 68 appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*