ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ราคายกกระสอบ 10กก.

1.**ถั่วไทย อัตรางอกดี ถั่วใหม่ .(03/03/67) มีเมล็ดแตกและสิ่งเจือปนบ้าง แต่ไม่เกิน 3% ปลูกและคัดแยกในประเทศ ผ่านกระบวนการทำความสะอาด คัดขนาดเมล็ด ไม่เล็กกว่า 3มม. และคัดแยกเมล็ดเบาที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้ว
2.**ถั่วพม่า
อัตราการงอกดี คัดแยกเมล็ดด้วยระบบ sorting system
**เนื่องจากเป็นการแบ่งขาย กระสอบที่บรรจุมาให้ลูกค้าเป็นกระสอบข้าวสาร ใหม่ การ์เวีย
***รับประกันอัตราการงอกค่ะ แต่ไม่ได้รับประกันความอวบของถั่วงอก เพราะขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับวิธีและเทคนิคของผู้เพาะ
***
ลูกค้าควรทดสอบและปรับฮอร์โมนที่ใช้ให้เหมาะกับถั่วแต่ละชนิด**

**ทางร้านจะบรรจุถั่วในกระสอบข้าวการ์เวียมาให้นะคะ กันละอองฝนและความชื้นค่ะ**

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล
ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล
ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล
ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล

The post ถั่วแขกเพาะงอก ไทย/พม่า บรรจุ 10 กิโล appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*