ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลา พรีเมียมเกรด อินโดนีเซีย/Vanilla bean Vanilla pod Indonesia origin/ Vanilla Plenifolia

Price: 115THB/ 1 pod (115 บาทต่อ 1 ฝัก)
Grade: Premium quality
Origin: Indonesia (organic source from first hand farmer) ฝักวนิลาส่งตรงจากแหล่งเพาะปลูกธรรมชาติอินโดนีเซีย
Length ความยาว: 15-20 cm
Moisture: Low ความชื้นต่ำ
Shelf life: 1 year (depend on storage condition) อายุสินค้า 1 ปี โดยประมาณและขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา

ถ้าสั่งปริมาณน้อยสินค้ามีพร้อมส่ง ถ้าปริมาณมากทางร้านต้องขอเวลาในการจัดส่งประมาณ 14 วัน เนื่องจากเป็นสินค้าส่งโดยตรงจากเกษตกร เพื่อคงความสดใหม่

เรานำเข้าโดยตรงจากเกษตรกร จากอินโดนีเซีย ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เราจึงสามารถส่งสินค้าได้ต่อเนื่องตามความต้องการ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin
ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin
ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin
ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin

The post ฝักวนิลาพรีเมียมอินโดนีเซีย/ Vanilla bean Vanilla pod Plenifolia Indonesia origin appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*