สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

มะเขือเทศเชอรี่(Cherry Tomato )
มะเขือเทศเชอรี่หวานเป็นมะเขือเทศสำหรับรับประทานสดผลมีขนาดเล็กพอดีคำ มีรสเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อย เนื้อเนียนฉ่ำ รสชาติกลมกล่อมเป็นแหล่งของคาโรนีนอยด์ และโปแทสเซียม อุดมด้วยวิตามินซีและวิตามินอี

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการติดและการพัฒนาของผลอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง15 – 25องศาเซลเซียสมะเขือเทศสามารถเจริญได้ดีในดินที่ร่วนซุย มีหน้าดินลึก
ระบายน้ำได้ดี มีอินทรีย์วัตถุสูงข้อสำคัญพื้นที่ปลูกไม่ควรปลูกซ้ำกับพืชชนิดอื่นในตระกูลเดียวกันเพราะเป็นแหล่งสะสมโรคแมลง

วิธีการปลูกมะเขือเทศ

1.เริ่มจากเตรียมกระถาง กระบะหรือภาชนะที่มีความลึกอย่างน้อย30เซนติเมตร

2.ผสมดินสำหรับปลูก โดยใช้ดิน1ส่วน ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก1ส่วน และแกลบดำ1ส่วน ผสมส่วนผสมทั้งหมดลงดิน แล้วใส่ลงในกระถาง

3.เพาะเมล็ดมะเขือเทศด้วยวัสดุเพาะเช่นพีทมอส หรือวัสดุที่เหมาะต่อการเพาะกล้าโดยทำการหยอดเมล็ดลงถาดหลุมรดน้ำให้ชุ่ม ย้ายกล้าเมื่อมีใบแท้4-5ใบ

หรืออายุไม่เกิน25-30วัน

4.เมื่อต้นกล้าอายุ30วันจึงย้ายปลูกลงแปลงหรือภาชนะที่เตรียมไว้ถ้าปลูกลงแปลงควรใช้ระยะระหว่างต้นและแถวประมาณ50 x 70เซนติเมตร

การให้น้ำ:
มะเขือเทศเป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงผลเริ่มแก่(ผลเปลี่ยนสี)หลังจากนั้นควรลดการให้น้ำลงมิฉะนั้นอาจทำให้ผลแตกได้

การให้ปุ๋ย:
ครั้งที่1หลังปลูก7-15วัน ใช้ปุ๋ย15-15-15หรือ46-0-0อัตรา25กรัม/ตรม. เพื่อเร่งการเติบโต

ครั้งที่2หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก15วัน ใส่ปุ๋ย13-13-21อัตรา50กรัม/ตรม. ครั้งที่3หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่2 15วัน ใส่ปุ๋ย0-0-60อัตรา30กรัม/ตรม.

การเก็บเกี่ยว:
ช่วงเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ60วัน(หลังย้ายปลูก) เก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสม โดยใช้กรรไกรตัดก้านผลให้เหลือก้านยาวประมาณ5มิลลิเมตร ควรเก็บผลที่มีสีเขียวปนเหลืองหรือชมพู(Pink stage)

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]
สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]
สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]
สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้]

The post สวีทปริ้นเซสมะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศเชอรี้กลม เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่แดงทรงกลม [ซื้อ 10 แถม 1 คละได้] appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*