หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

**TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น (Super Easy Korean for Beginners: A Self-Study Book)**

**ปูพื้นฐานภาษาเกาหลีตั้งแต่ต้นจนเริ่มพูดได้ **
-เหมาะกับคนทุกวัยที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี
-ใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน
-ใช้เสริมความรู้ก่อนเตรียมตัวสอบ TOPIK-I รวมถึงสอบ EPS-TOPIK เพื่อไปทำงานที่เกาหลี
-ฟรี! VDO course จากเจ้าของภาษาตัวจริงและสื่อการสอนอีกมากมาย
——————————–
**แถมฟรี! 8 สื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาด้วยตนเองที่มีอยู่ในเล่มนี้ คุ้มค่าสุดๆ มูลค่ารวมกว่า 3,000 บาท**
**1. Video Lectures** **(วิดีโอบรรยายบทเรียน)**
คุณสามารถเรียนภาษาเกาหลีผ่านวิดีโอบรรยายแนวทาง Direct Method เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้เหมือนกับคุณได้เรียนจากเจ้าของภาษาโดยตรง
**2. Videos for Reviewing (วิดีโอสำหรับทบทวนบทเรียน)**
ทบทวนเนื้อหาจากหนังสือควบคู่ไปกับการดูวิดีโอนี้ได้
**3. Video for Words (วิดีโอฝึกคำศัพท์)**
ทบทวนคำศัพท์จากหนังสือจดจำคำได้แม่นยำมากขึ้น
**4. MP3 for Listening (ไฟล์เสียงสำหรับฝึกการฟัง)**
คุณสามารถฟังการออกเสียงประโยคหรือคำศัพท์ต่าง ๆ จากเจ้าของภาษา
**5. MP3 for Speaking (ไฟล์เสียงสำหรับฝึกการพูด)**
คุณสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองหลังจากเรียนจากฟังเสียงจากเจ้าของภาษา
**6. Word Lists (แบบสรุปคำศัพท์)**
เราได้ทำการสรุปคำศัพท์ทั้งหมดจากหนังสือมารวบรวมไว้ในฉบับพกพาเพื่อให้คุณสามารถทบทวนคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
**7. Picture Words (ภาพศัพท์)**
การเรียนรู้คำศัพท์ผ่านรูปภาพจะทำให้คุณจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น
**8. Workbook (แบบฝึกหัด)**
คุณสามารถฝึกเขียนคำศัพท์และประโยคต่างๆได้

——————————–
**ประวัติผู้เขียน **
อี ฮเยฮยอน (이혜현)
การศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาและวรรณคดีเกาหลี
Korea University
– ปริญญาโท สาขาภาษาและวรรณคดีเกาหลี
(เอกการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี)
Korea University
ประสบการณ์การทำงาน
– อาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
ศูนย์การศึกษา Korea University
– อาจารย์สถาบันภาษาเกาหลี Bucheon University
– อาจารย์สอนการย้ายถื่นฐานและบูรณาการของเกาหลี

——————————–
**แนะนำหนังสือแบรนด์ TBX**
TBX ย่อมาจากชื่อทีม Think Beyond X Team เป็นกองบรรณาธิการผู้จัดทำหนังสือคุณภาพของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ มีพันธกิจหลักในการพัฒนาเป้าหมาย Sustainable Development Goals ตามแนวทางของ United Nations โดยเฉพาะด้าน Quality Education และด้าน Decent Work and Economic Growth
โดยมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประชาชนชาวไทยนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับสากลได้รับโอกาสในการทำงานที่ดี มีรายได้มากขึ้นและช่วยพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575
หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575
หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575
หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575

The post หนังสือ TBX คู่มือเรียนภาษาเกาหลีสำหรับผู้เริ่มต้น 9786164493575 appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*