หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

––––หนังสือใหม่ พร้อมส่ง––––

ชื่อหนังสือ : Ultimate Grammar สรุปหลักไวยากรณ์ มัธยมปลาย
ISBN : 9786164130708
จำนวนหน้า : 224 หน้า
รูปแบบพิมพ์ : 4 สี
ผู้เขียน : สถาบันกวดวิชาติวเตอร์พอยท์ และคณะ
ขนาดเล่ม : 185 x 260 มิลลิเมตร
ราคาปก : 200 บาท
จุดเด่น : เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2570

––––––––––––––––––––––––

สารบัญ :
ส่วนเนื้อหา
* Noun (คำนาม)
* Pronoun (คำสรรพนาม)
* Adjective (คำคุณศัพท์)
* Verb (คำกริยา)
* Adverb (คำวิเศษณ์)
* Preposition (คำบุพบท)
* Conjunction (คำสันธาน)
* Interjection (คำอุทาน)
* Determiner (คำนำหน้านาม)
* Sentence (ประโยค)
* Subject – Verb Agreement
* Tense (กาล)
* Active – Passive Voice
* Comparison (การเปรียบเทียบ)
* Conditional Sentence
* Question Tag
* Prefix & Suffix
* Direct & Indirect Speech

ส่วนข้อสอบ
* Noun (คำนาม)
* Pronoun (คำสรรพนาม)
* Adjective (คำคุณศัพท์)
* Verb (คำกริยา)
* Adverb (คำวิเศษณ์)
* Preposition (คำบุพบท)
* Conjunction (คำสันธาน)
* Interjection (คำอุทาน)
* Determiner (คำนำหน้านาม)
* Sentence (ประโยค)
* Subject – Verb Agreement
* Tense (กาล)
* Active – Passive Voice
* Comparison (การเปรียบเทียบ)
* Conditional Sentence
* Question Tag
* Prefix & Suffix
* Direct & Indirect Speech
* Final Test#1
* Final Test#2
เฉลยละเอียด

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]
หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]
หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]
หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012]

The post หนังสือ Ultimate GRAMMAR สรุปหลักไวยากรณ์ ม.ปลาย (ติวเตอร์พอยท์) [รหัส A-012] appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*