เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) – โดย หลวงพ่อจรัญ – รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี – เลี่ยง…

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) – โดย หลวงพ่อจรัญ – รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี – เลี่ยง…

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) – โดย หลวงพ่อจรัญ – รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี – เลี่ยง…

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ – โดย หลวงพ่อจรัญ – รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี – เลี่ยงเชียง -ร้านบาลีบุ๊ก มหาแซม Palibook

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า
รหัสสินค้า : 9786162680106
โดย. : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
พิมพ์ : 1 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 72 หน้า
ขนาด : 9.5x14cm
น้ำหนัก : 35 กรัม
ราคาปก : 15 บาท

แก้กรรมทำได้ ถ้าตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรม

**เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า**
มีธรรมะประจำใจ ชีวิตไม่ไร้คุณค่า
พิจารณากรรมอย่างเข้าใจ ชีวิตไม่อับจน
จะมีเสน่ห์มหานิยม ต้องอบรมตนให้มีวิชา
ระวัง..! อันตราย ๕ จะพาชีวิตติดกรรม
คนอกตัญญู ทำอะไรไม่ก้าวหน้า
กรรม คำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
ปลูกศรัทธาให้มั่นไว้ ใจจะเชื่อเรื่องชั่ว-ดี
สวดมนต์ ศาสนพิธีเบื้องต้นยังทำไม่ได้ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างไร
ไม่มีความสุข ถึงพาทุกข์เข้าวัด
ตัดความเห็นผิด จะรู้ชีวิตเป็นไปตามกรรม
ทำสิ่งใดไว้ ตนนั่นแหละเป็นผู้ได้รับผล
มนุษย์ทุกคน มีกรรมเป็นที่อาศัย
ทำ พูด คิด อย่างไร ถึงได้เรียกว่า กรรม
การให้ผลกรรมในทางศาสนา มีขอบเขตกว้างกว่าทางอาญากฎหมาย
มีกรรมติดตัวมา ชะตาชีวิตย่อมลำเค็ญ
ดื่มสุราในงานบุญกุศล เท่ากับเป็นคนบาป
หยุดสร้างกรรม ทำให้ชีวิตสดใสก้าวหน้า
เจริญกรรมฐาน ปิดทางกรรมได้เร็วขึ้น
**อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ**
สวดมนต์เป็นประจำ ทำให้เกิดประโยชน์สุข
พลังพุทธานุภาพ
ตำนานค้นพบคาถาพาหุง
พบสังฆราชกรุงเก่าในนิมิต
กำหนดจิตด้วยกรรมฐาน ไม่มีฝันฟุ้งซ่าน
นับแต่วันนั้น จึงสอนให้สวดคาถาบทนี้
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
ชัยปริตร (มหากา)
สัพพมงคลคาถา
บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
เสกคุณพระใส่ใจด้วยใช้ชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
ทำสมาธิภาวนาหลังการสวดมนต์ เพิ่มบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้น
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานจิต

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...
เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...
เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...
เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) - โดย หลวงพ่อจรัญ - รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี - เลี่ยง...

The post เปลี่ยนกรรม ทำให้ชีวิตก้าวหน้า อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ (เล่มพกพา) – โดย หลวงพ่อจรัญ – รวมรวบโดย ไพยนต์ กาสี – เลี่ยง… appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*