เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดพันธุ์ข้าวสีชมพู

085 998 5923

นาข้าวสีชมพู เป็นเมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ
ข้าวสวย ทานได้ อร่อย
อัตราความงอก 90-95%
คัดทุกเมล็ด สายพันธุ์ใหม่ Pink lady

ธรรมชาติของพืชต้องสร้างคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสง ทำให้มีสีเขียวเพิ่มผสมสีชมพูก็ออกม่วงค่ะ เพื่อเตรียมสร้างเมล็ด ยิ่งม่วงยิ่งรวงเยอะค่ะ ต้นแข็งแรง

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ
เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ
เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ
เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ

The post เมล็ดข้าวสีชมพู 10 กรัม แถมอีก 3 กรัม(300เมล็ด+)ปลูกเองจากทางสวน ค่ะ appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*