เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็น
ดอกมีกลิ่นหอม​ บานตอนเย็น
ไม่ชอบแเดดจัด​ ปลูกง่าย​ ตายยาก​ ไม่ต้องดูแลมาก
ปลูกประดับในสวน
พอโตเต็มที่ประมาณ​ 3​ เดือน​ จะมีดอกเองโดยอัตโนมัติ​ ดอกเต็มต้นเลย
พอต้นโตจะมีเหง้าใต้ดินด้วย
ถ้าตัดกิ่งทิ้งหรือกิ่งหักจะมีกิ่งใหม่งอกมาจากเหง้าได้อีกเรื่อยๆ​ ค่ะ
ราคาชุดละ​ 10​ บาท​ มี​ 10​ เมล็ด​ เก็บสดจากต้น​
รับประกันงอกดีมากๆ

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด
เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด
เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด
เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด

The post เมล็ดดอกบานเย็นสีเหลืองอมส้ม​ ดอกหอม​ บานตอนเย็น​ ไม่ชอบแดดจัด appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*