เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดต้นปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

ไม้หายาก คลาสสิค น่าสะสม

1 เมล็ด 320 บาท

เป็นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลก และยังเป็นไม้ที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งของโลกอีกด้วย ถิ่นกำเนิดสุด
หฤโหดบนทะเลทรายนามิบ ในประเทศนามีเบีย

ตลอดทั้งช่วงชีวิตจะมี 2 ใบเท่านั้น แต่จะยาวออกมาเรื่อยๆ

ราคาต้นและเมล็ดถีบตัวสูงขึ้นทุกปีตามความหายาก

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis
เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis
เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis
เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis

The post เมล็ดปีศาจทะเลทราย ปีศาจทะเลทราย welwitschia mirabilis appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*