เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

วิสทีเรีย (Wisteria) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่าดอกฟูจิ เป็นพืชในสกุลไม้ดอก ในพืชวงศ์ถั่ว, พืชที่มีฝัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบ ของสายพันธุ์ไม้เถาวัลย์ มีต้นกำเนิดในจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, และฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา บางสายพันธุ์นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ หรือบอนไซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีนและญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นดอกไม้เล็กๆ จำนวนมากรวมตัวกันเป็นพวงระย้าคล้ายผลองุ่น และเป็นดอกไม้ที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาแต่ครั้งโบราณ บานสะพรั่งเต็มที่หลังสิ้นสุดฤดูกาลของดอกซากุระในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
วีสเตียเรียสามารถเลื้อยได้สูงถึง 20 เมตรจากพื้นและแผ่ขยายทางด้านข้างได้ถึง 10 เมตร เถาวีสเตียเรีย ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักกันคือ วีสเตียเรียในเมืองเซียร์รามาเดร Sierra Madre แคลิฟอร์เนีย ซึ่งวัดขนาดได้มากกว่า 1 เอเคอร์ (0.40 เฮกเตอร์) มีน้ำหนักมากกว่า 250 ตัน โดยปลูกเมื่อปี ค.ศ. 1894
วิสทีเรีย เป็นพันธุ์ทีทนทานและโตเร็วมาก สามารถปลูกได้บนดินที่ธาตุอาหารค่อนข้างต่ำ แต่ยังต้องการปุ๋ย ความชื้น และดินที่ระบายน้ำได้ดี เจริญเติบโตได้ดีในที่ทีมีแดดตลอดทั้งวัน วิสทีเรียจะเติบโตได้ดีที่สุดหากได้ไต่ไปบน ซุ้มไม้เลื้อย กำแพง หรือโครงสร้างอื่น ๆ โครงที่รองรับ ต้นที่เพาะด้วยเมล็ด จะต้องใช้เวลาประมาณ3ปี จึงจะเริ่มให้ดอกได้
แช่น้ำ 1 คืน แล้วเอามาวางในผ้าเปียกให้รากงอกก่อน ผ่านไปไม่นาน ต้นก็จะเริ่มงอกขึ้นมา
การเพาะเมล็ด
แช่เมล็ดในน้ำอุ่น 24 ชม. ระหว่างนั้นเปลี่ยนน้ำ 1-2 ครั้ง เอาออกมาผึ่งลมให้แห้ง วางเมล็ดลงตรงกลางกระถางเพาะ กลบหน้าประมาณ 0.5 ซม. หรือให้กลบเมล็ดมิด พรมน้ำอีกครั้ง แล้วนำกระถางไปวางไว้ในร่มมีแสงสว่าง ที่ไม่โดนแดดโดยตรง อุณภูมิที่เหมาะสมสำหรับการงอกคือ 20-25 ̊C จากนั้นคอยดูแลเรื่องความชื้นในดิน แต่อย่าให้ดินแฉะ เมล็ดใช้เวลาในการงอกค่อยข้างนาน ประมาณ 1-2 เดือน
เทคนิคที่จะทำให้งอกไวขึ้น เอาเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำ เอาด้านที่เรียบไปถูกับกระดาษทราย (ด้านที่แบน) เพื่อลอกเปลือกแข็งที่เป็นสีน้ำตาลออก จะได้เมล็ดด้านในที่เป็นสีขาวแล้วนำไปเพาะ แต่ต้องห้ามรดน้ำเยอะเกินไป และดินที่เพาะด้วยวิธีนี้ควรผ่านการฆ่าเชื้อโดยการตากแดด หรือใช้สารกำจัดเชื้อรา

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet
เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet
เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet
เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet

The post เมล็ดพันธุ์วิสทีเรีย 5 เมล็ด เมล็ดใหม่ ธ.ค. 2023 Wisteria sinensis (Sims)Sweet appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*