เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี
Gazania Flower Mix (Gazania splendens)
ดอกสวย ดอกชั้นเดียว สีสันสดใสแสบตา
ต้นเตี้ย ปลูกในกระถางได้
เมล็ดพันธุ์: ดอกกาซาเนีย คละสี
ชื่อพันธุ์: Gazania Flower Mix
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gazania splendens
รสชาติและกลิ่น : ไม่มีกลิ่น
สายพันธุ์: แท้ OP (ใช้เมล็ดรุ่นต่อไปปลูกต่อได้)
อายุเก็บเกี่ยว: 95 วัน
ความต้องการแสงแดด: แดดจัดหรือแดดเต็มวัน
ดินที่เหมาะสมกับการปลูก: ดินร่วน / ดินร่วนปนทราย
อัตรางอกประมาณ: 70%
รายละเอียด : ดอกสวย ดอกชั้นเดียว สีสันสดใสแสบตา ต้นเตี้ย ปลูกในกระถางได้ อายุประมาณ 1 ปี เมล็ดงอกช้า 2-3 สัปดาห์
การใช้ประโยชน์: ประดับ

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด
เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด
เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด
เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด

The post เมล็ดพันธุ์ ดอกกาซาเนีย คละสี (Gazania Flower Mix Seed) บรรจุ 10 เมล็ด appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*