เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดดอกผีเสื้อช่อ Seet william(ดอกไม้กินได้)
– อัตราการงอก 85%
– สายพันธุ์ OP แท้ (สามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้)
– ฟรี ‼วิธีการเพาะเมล็ด

(สินค้าบรรจุในซองซิปล็อคกันอากาศเข้าอย่างดี)
วันหมดอายุ: **ดูที่ซองสินค้า

** หมายเหตุ **
อัตราการงอกข้างต้นเป็นการทดสอบการเพาะโดยใช้วัสดุพีทมอสในห้องควบคุมเท่านั้น

อัตราการงอกอาจแปรผันตามสภาพแวดล้อมและวิธีการปลูก เช่น ดินที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้ วิธีการเพาะ อุปกรณ์ในการเพาะ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น

#เมล็ดดอกไม้ #ดอกไม้ #ปลูกดอกไม้ #เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ #ดอกผีเสื้อ #ดอกไม้กินได้ #เมล็ดดอกผีเสื้อ #sweetwilliam

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง
เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง
เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง
เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง

The post เมล็ดพันธุ์ ดอกผีเสื้อช่อ Sweet william คละสี 200เมล็ด เมล็ดพันธุ์OPแท้ อัตราการงอกสูง appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*