เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท
ที่ปุ่มเพิ่มสินค้าลงรถเข็น แล้วจะมีรายการให้เลือกมากมาย

ข้อแนะนำ: เพื่อรักษาความงอกของเมล็ดพันธ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุ ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 18°C และความชื้น 50% เมล็ดพันธุ์ในภาชนะถูกบรรจุภายใต้เงื่อนไขที่รักษาความงอกตามมาตรฐานที่ระบุ ถ้าภาชนะถูกเปิดหรือมีความงอกและอายุการเก็บจะลดลงตามสภาพแวดล้อม จึงควรรีบใช้เพาะปลูกทันที

เพื่อคุณภาพสูงสุด เมื่อเปิดซองแล้ว ควรปลูกให้หมด

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท
เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท
เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท
เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท

The post เมล็ดพันธุ์ ดอกไม้ เจียไต๋ CT25 ดาวเรืองฝรั่งเศส บรรจุแพ็คล่ะ 10 ซอง ราคา 160 บาท appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*