เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์: มะเขือเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum
บรรจุซองละ 10 เมล็ด
รสชาติและกลิ่น : หวาน ระดับ 8 Brix
สายพันธุ์: ลูกผสม F1
อายุเก็บเกี่ยว: 75 วัน
ความต้องการแสงแดด: แดดจัดหรือแดดเต็มวัน
ดินที่เหมาะสมกับการปลูก: ดินร่วน / ดินร่วนปนทราย
อัตรางอกประมาณ: 80%
รายละเอียด : มะเขือเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 เป็นมะเขือเทศเชอรี่หวาน ลูกกลม รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ปลูกง่าย โตไว ลูกดก
การใช้ประโยชน์: รับประทานสด ประกอบอาหาร สลัดผัก
วันหมดอายุ: **ดูที่ซองสินค้า

หมายเหตุ: อัตรางอกข้างต้นเป็นการทดสอบเพาะโดยใช้วัสดุพีทมอสในห้องควบคุมเท่านั้น
อัตรางอกอาจแปรผันตามสภาวะแวดล้อมและวิธีการปลูกของผู้ปลูก เช่น ดินที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้
วิธีการเพาะ อุปกรณ์ในการเพาะ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%
เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%
เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%
เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100%

The post เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศเชอรี่ ซุปเปอร์สวีท100 (Super Sweet 100 Tomato Seed) บรรจุ 10 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ 100% appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*