เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น
Green Ohba Ao Shiso Perilla (Perilla frutescens var crispa.)
ชิโซะญี่ปุ่น หรือใบโอบะ นิยมใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น
ซิโซะโอบะเขียวใต้ใบเขียว ขอบใบหยักลึก
พันธุ์นี้นิยมกินกับอาหารญี่ปุ่น หรืออาหารทะเลสด
บรรจุประมาณ: 80 เมล็ด
แสงแดด: แดดจัด
อายุเก็บเกี่ยว: 70 วัน
อัตรางอกประมาณ: 80%
คุณภาพดี ราคาถูก ของแท้ 100%
—————————–

เมล็ดพันธุ์: โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น
ชื่อพันธุ์ : Green Ohba Ao Shiso Perilla
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Perilla frutescens var crispa.
บรรจุซองละ 80 เมล็ด
รสชาติและกลิ่น : หอม
สายพันธุ์: แท้ OP (สามารถใช้เมล็ดรุ่นต่อไป ปลูกต่อได้ )
อายุเก็บเกี่ยว: 70 วัน
ความต้องการแสงแดด: แดดจัดหรือแดดเต็มวัน
ดินที่เหมาะสมกับการปลูก: ดินร่วน / ดินร่วนปนทราย
อัตรางอกประมาณ: 80%
รายละเอียด : ชิโซะญี่ปุ่น หรือใบโอบะ นิยมใช้ในร้านอาหารญี่ปุ่น ซิโซะโอบะเขียวใต้ใบเขียว ขอบใบหยักลึก พันธุ์นี้นิยมกินกับอาหารญี่ปุ่น หรืออาหารทะเลสด
การใช้ประโยชน์: กินสด / ประกอบอาหาร ต้มผัดแกงทอด
วันหมดอายุ: **ดูที่ซองสินค้า

หมายเหตุ: อัตรางอกข้างต้นเป็นการทดสอบเพาะโดยใช้วัสดุพีทมอสในห้องควบคุมเท่านั้น
อัตรางอกอาจแปรผันตามสภาวะแวดล้อมและวิธีการปลูกของผู้ปลูก เช่น ดินที่ใช้หรือวัสดุที่ใช้
วิธีการเพาะ อุปกรณ์ในการเพาะ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้
เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้
เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้
เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้

The post เมล็ดพันธุ์ โอบะ โอ ชิโซะญี่ปุ่น Green Ohba Ao Shiso Perilla Seed 80 เมล็ด คุณภาพดี ของแท้ appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*