เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

คุณสมบัติ ลักษณะ
สินค้า ต้นมะเขือจานขาว
ชื่ออังกฤษ Thai white ribbed eggplant
ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum Melongena
ลักษณะดอก ดอกสีม่วง
ลักษณะใบ ใบเป็นรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน สีเขียวเป็นมัน เส้นใบเห็นชัดเจน
ลักษณะผล ผลสีขาว ลักษณะผลเหมือนผลฟักทองซึ่งมีขนาดเล็ก ผิวเรียบ และขอบผลหยัก
แสงแดด ชอบแดด ทนแล้งได้ดี
ชนิดของดินที่ชอบขึ้น ดินร่วนและระบายน้ำได้ดี
การให้น้ำ ชอบน้ำ และไม่แฉะมาก
ฤดูที่เหมาะสมแก่การปลูก ปลูกได้ทุกฤดู
ระดับความยากในการปลูก (1ง่าย-3 ยาก) 1
ทรงต้น ทรงพุ่มเตี้ย
ขนาดขยายสุด สูง * กว้าง สูง 30-100 ซม.
อายุต้นพืช ไม้ล้มลุกอายุประมาณปี
ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
การบำรุงต้นและใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือปุ๋ยหมักทุกเดือน

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)
เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)
เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)
เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้)

The post เมล็ดมะเขือจานขาว​ พื้นบ้าน ปลูกต่อได้ มะเขือขาว ทรงฟักทอง บรรจุ 40-100 เมล็ด (10 แถม 1 คละได้) appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*