เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง”

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง”

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง”

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดพันธุ์แฟง งาช้าง พันธุ์บางระจัน
**แฟงแก่ แฟงขึ้นแป้ง**
แบรนด์: ตะวันต้นกล้า
แบบซอง
(ประมาณ 80 เมล็ด)

-ผลสีขาว นวลแป้ง ทรงกระบอก
-ยาว 50-80 ซม.
-ผลผลิตต่อไร่สูง
-ต้นแข็งแรง ต้านทานโรค
-เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว
-เป็นที่ต้องการของตลาด
-อายุเก็บเกี่ยว 90วันหลังหยอดเมล็ด

#เมล็ดพันธุ์ #เมล็ดพันธุ์แฟง #แฟงแก่ #แฟงขึ้นแป้ง #แฟงลูกใหญ่ #แฟงงาช้าง #แฟงบางระจัน #ตราตะวันต้นกล้า #ตะวันต้นกล้า

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง
เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง
เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง
เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง

The post เมล็ดแฟงบางระจัน เมล็ดแฟง บางระจัน (80เมล็ด) แฟงงาช้าง” appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*