[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

Norwegian Wood by Haruki Murakami

หนังสือนิยายภาษาอังกฤษมือหนึ่ง ของแท้ถูกลิขสิทธิ์ พร้อมส่ง

ประเภท: ปกอ่อน
จำนวนหน้า: 400 หน้า
ISBN: 9780099448822

The haunting, enigmatic love story that turned Murakami into a literary superstar in Japan, and is his bestselling title throughout the worldRead the haunting love story that turned Murakami into a literary superstar.When he hears her favourite Beatles song, Toru Watanabe recalls his first love Naoko, the girlfriend of his best friend Kizuki. Immediately he is transported back almost twenty years to his student days in Tokyo, adrift in a world of uneasy friendships, casual sex, passion, loss and desire – to a time when an impetuous young woman called Midori marches into his life and he has to choose between the future and the past

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)
[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)
[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)
[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

[แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ)

The post [แถมปก] Norwegian Wood by Haruki Murakami (หนังสือภาษาอังกฤษ) appeared first on ศูนย์หนังสือ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*