✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate)

โคโค่บลู 80 ลิตร น้ำหนัก 16-17 กิโล ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน

คุณสมบัติ
✅ ขุยมะพร้าวล้างสารแทนนิน ลดค่า ec < 0.5 ms. ✅ เนื้อวัสดุมีความโปร่ง มีการระบายน้ำได้ดี ✅ ใช้เป็นวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกได้ในตัว ✅ มีการเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการในระยะต้นกล้า ✅ พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี และมีรากที่สมบูรณ์✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm
✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm
✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm
✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm

The post ✅ส่งฟรี โคโค่พีทบลู 80 ลิตร (Cocopeat Blue substrate) ขุยมะพร้าวล้างแทนนิน 3-5 mm appeared first on ค้นหาราคาสินค้า.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*