เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เบาบับแกรนด์ – Adansonia Gregorii Baobab
เมล็ดพันธุ์นำเข้าจาก : ถิ่นกำเนิดมาดากัสการ์
เมล็ดใหม่สด งอกง่าย

มีคำแนะนำในการเพาะให้ค่ะ งอกจริง เมล็ดใหม่ๆๆ สดๆๆ

คำเติอน : ความเสียหายของการงอกขึ้นอยู่กับการควบคุมความชื้นค่ะ
ความคุมความชื้นจนต้นกล้าอายุ 1 เดือน

สายพันธุ์: แท้ ( คุณลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง)

แสงแดด: รับแดดเช้า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 เดือน แล้วจึงค่อยย้ายออกแดดเต็มวัน

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท
เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท
เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท
เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท

The post เมล็ดเบาบับสายพันธุ์แกรนด์(Grandidier_baobab)เมล็ดใหม่สดตรงปก เมล็ดละ35บาท ชุดละ5เมล็ด175บาท appeared first on ร้านอุปกรณ์ การเพาะปลูก.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*